Marine Fire Automatische Blusinstallatie
FM200 Automatische blusinstallaties worden voornamelijk toegepast in machinekamers, computerruimten, telefooncentrales, bedieningsruimten, objectbeveiligingen (schakelkasten).Bij een brand dooft het vuur door middel van een chemische reactie.

FM200 is een gas dat onder relatief lage druk vloeibaar in cilinders wordt opgeslagen en vrijwel op alle systemen toepasbaar is waar Halon werd gebruikt. Vanwege de lage opslagdruk wordt het blusgas binnen 10 seconden in de te beveiligen ruimte geblazen. Door de snelle blussing wordt eventuele schade voorkomen.

FM200 is een kleur- en geurloos gas dat bestaat uit koolstof, waterstof en fluor. het blusmiddel zal bij gebruik praktisch geen zuurstof onttrekken aan de ruimte, dit in tegenstelling tot CO2. Dit laat het personeel toe om de gevarenzone op een veilige manier te verlaten.

marine-fire.jpg