De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

  • opzetten en beheren van de BHV-organisatie
  • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners
  • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.
COÖRDINATOR/HOOFD BHV