Informatie cursus
Deze opleiding is bedoeld voor BHV'ers met een gidsfunctie en/of een reddingsfunctie en daarbij gebruik moeten maken van adembeschermende middelen. Dit is onder meer het geval bij het werken in complexe gebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen.

Toelatingseisen
De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en van een bewijs van medische keuring.

Inhoud cursus
De complete opleiding adembescherming voor de BHV bestaat uit 4 modulen die niet los van elkaar gevolgd kunnen worden.

Module Inhoud
Arbeidsomstandighedenwet Men leert de theoretische vaardigheden en het belang van de arbeidsomstandighedenwet voor de werkgever en de werknemer
Ademhaling Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de ademhaling en het voorkomen van een ademcrisis
Adembescherming Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen, het veilig gebruik maken van de beschikbare adembescherming, met behoud van eigen veiligheid een slachtoffer redden met de beschikbare en de juiste persoonlijke- en adembeschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen Men leert de praktische vaardigheden bij het gebruik van (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen

Opleidingsduur
Deze opleiding omvat 3 dagen les, inclusief examen. De opleiding kan in 3 dagen of op 6 dagdelen verzorgd worden.

adembescherming